Yoga

Individualni rad
Korporativna joga
TermalAqua yoga
Yoga nidra uz harfu

Joga je jedinstvo

Joga je mnogo više od fizičkih vežbi i meditacije. Reč „joga“ znači jedinstvo: celovitost tela i uma, povezanost našeg „ja“ i naših emocija, harmoničan odnos između naše ličnosti i sveta oko nas. Hatha joga to postiže kroz usklađenost pokreta, daha i pažnje u statičkim i dinamičkim položajima (asanama), kao i u vežbama disanja (pranajamama). Telo je povezano s našim emotivnim stanjima na mnogo dubljem nivou od onog spoljašnjeg. U telo pohranjujemo sve impresije, emocije i neizbežni stres, bili toga svesni ili ne. Joga je način da nađemo vreme i prostor za sebe u današnjem ubrzanom ritmu života i da pristupimo sebi s nežnošću i pažnjom. Fleksibilnije telo znači fleksibilniji um koji se lakše nosi s neminovnim izazovima, a rasterećenost i osećaj lakoće posle časa joge se ne javljaju samo na fizičkom, već i na emotivnom planu.

Joga je balans

Hatha joga nas uči da kreiramo tačku ravnoteže u nestabilnom i promenjivom svetu, da nađemo mir i balans u sebi. Svesnost koju stvaramo na času joge polako oblikuje i naše svakodnevne navike i radnje čineći naš život kvalitetnijim. Balans koji steknemo na prostirci prenosimo u sve sfere svog života, tako da se uspešno nosimo sa svim obavezama, a da pritom svaki trenutak doživljavamo potpunije. Na času joge uranjamo u santosu – prirodno stanje sreće i zadovoljstva koje nam je bilo dobro poznato u detinjstvu, ali koje smo vremenom izgubili. Čak i kratko, ali redovno, zadržavanje u tom stanju kreira pozitivne misli i pozitivan stav koji oblikuju naše postupke i naš život.

Joga je istraživanje

Vežbanje joge je proces upoznavanja samog sebe i sveta kroz sebe. Joga podstiče našu prirodnu znatiželju i daje nam dublje uvide u uvrežene mehanizme i uzroke našeg ponašanja. Na prostirci prepoznajemo svoje bolne tačke, fokus, otpore i učimo da ih poštujemo i savladavamo. I sama činjenica da imamo uvid u to kakvi smo danas daje nam mnogo bolji start za akciju. Svest o tome da imamo izbor, da možemo da menjamo svoje stanje je početak slobode. Joga je stil života: to je samosvest i stalno prevazilaženje svojih granica koji vode ka neprekidnom ličnom razvoju.

***

Joga znači jedinstvo. Svako živo biće ima telo, um i svest. Svest je energija koja potiče iz duše, odnosno atme. Harmonizacija tela, uma i duše – to je umetnost joge. Ako nemamo jedinstvo sa samima sobom, zar možemo da kreiramo jedinstvo u svetu oko sebe? Ne možete drugima dati ono što nemate sami, čak ni pored najbolje namere. Ako imamo jedinstvo, onda možemo da proizvedemo jedinstvo. Ako je naš um u stanju konflikta, ako nije izbalansiran s našim telom i potrebama naše duše, naš život je u znaku fundamentalne podvojenosti. Ako ljudi nisu u skladu sa svojom svešću, ako njihov um, telo i duša nisu usmereni u istom pravcu, ka istom cilju, ako u njima nema jedinstva, tu će nastati problemi. Joga znači upravo to – prosto postizanje jedinstva.

Radhanath Swami

Joga sebe definiše kao nauku, a to znači da je praktična, metodološki određena i sistemska disciplina ili niz tehnika koje imaju za cilj da ljudima pomognu da postanu svesni svoje najdublje prirode. Cilj koji podrazumeva potragu za najdubljim potencijalima nije deo verskog procesa, već iskustvena nauka samospoznaje. Religije nastoje da definišu u šta treba da verujemo, dok je primenjena nauka, poput meditacije, zasnovana na konkretnom iskustvu spoznaje svoje najdublje suštine. Joga nije u neskladu ili protivrečnosti s bilo kojom religijom. Svako može praktikovati jogu, bez obzira na to smatra li sebe agnostikom ili pripadnikom određene vere.

Bhole Prabhu